SEKSUAALITERAPIA

Lupa puhua seksuaaliterapiassa

Milloin terapiaan?

Seksuaalisuuden ongelmat ovat harvoin puhtaasti fyysisiä, psyykkisiä tai sosiaalisia. Niiden taustalla voi olla yksilöön liittyviä erityisiä toiminnallisia häiriöitä, tai esimerkiksi parisuhteen dynamiikkaan liittyviä tekijöitä. Joskus ongelmien taustalla on menneisyydessä koettuja asioita, jotka ovat jättäneet jälkensä. Tällaiset kokemukset voivat rajoittaa paitsi yksilön itsensä, myös hänen kumppaninsa mahdollisuutta seksuaaliseen hyvinvointiin. Joskus ihmisen seksuaalikäyttäytymiseen liittyy niin suuria haasteita, ongelmia tai häiriöitä, että näitä on purettava asiantuntijan avulla.

Seksuaalisuus elää ja muuttuu läpi elämän ja erityisesti elämän muutoskohdissa, kuten aikuisuuden kynnyksellä tai vanhemmuuden myötä, voi nousta esiin tuen, neuvonnan tai terapian tarve.

Kenelle  seksuaaliterapia  sopii?

Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat ovat yleisiä ja kuka tahansa voi kaivata apua ja tukea niiden käsittelemiseen. Seksuaaliterapia sopii kaikenikäisille ja on aina ikätasoista. Seksuaaliterapia kunnioittaa kulttuureja ja uskontoja ja toimii aina lain määrittämissä rajoissa. Terapiaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa.

Mistä  seksuaaliterapiassa voi  puhua?


Parisuhteesta

Parisuhteessa ilmenevät seksuaalisuuden ongelmat heijastelevat helposti koko suhteeseen ja sen molempien osapuolten hyvinvointiin. Yhtälö toimii myös toisinpäin; jos parisuhde voi huonosti, on myös seksuaalinen kanssakäyminen usein epätyydyttävää. Luonnollisesti kumman tahansa osapuolen henkilökohtaiset seksuaalisuuteen ongelmat vaikuttavat kumppaniin. Tavallista on, että kumppanusten tarpeet ovat erilaisia, eikä heidän seksuaalinen halukkuutensa kohtaa. Voi myös olla, että elämäntilanne ei tue kahden aikuisen intiimiä kanssakäymistä. Näiden ongelmien tunnistamiseen ja niiden ratkaisemiseen tarvitaan joskus ulkopuolista apua.Haluttomuudesta

Haluttomuus on yleinen syy hakeutua seksuaaliterapiaan. Syitä haluttomuuteen on monia. Ruuhkavuodet tai esimerkiksi voimakas työstressi voivat vaimentaa seksuaalista kiinnostusta. On sairauksia, jotka heikentävät libidoa ja myös tiettyjen lääkkeiden sivuvaikutuksena on haluttomuutta. On lukuisia psykologisia tekijöitä, jotka voivat vähentää seksuaalista halukkuutta. Syyn selvittäminen ja ongelman avaaminen voi olla tarpeen asiantuntijan avulla. Joskus ongelmat haluttomuuden taustalla selviävät melko nopeastikin, toisinaan tilanne saattaa vaatia pidempää terapiaa.Erektiohäiriöstä

Erektiohäiriön tausta on hyvä selvittää. Se voi olla syynä tai seurausta jostain muusta ongelmasta. Erektiohäiriöiden syistä puolet on psykologisia, ja puolet elimellisiä, eli esimerkiksi johonkin sairauteen, lääkkeeseen tai elämäntapaan liittyvä syy. Erektiohäiriö voi esimerkiksi johtaa haluttomuuteen ja vaikuttaa sitä myötä parisuhteen laatuun. Erektiohäiriö on yksi tavallisimmista miehen seksuaalielämän tyydyttävyyttä heikentävistä tekijöistä. Erektiohäiriöitä esiintyy niin nuorilla, kuin vanhemmilla miehillä.Seksuaalisista asioista nuorella iällä

Monia nuoria mietityttää seksuaalisuuteen liittyvät asiat ja heillä voi olla suuri tarve päästä purkamaan mietteitä ulkopuolisen aikuisen kanssa. Nuori voi olla epävarma ja kaivata tukea kehitykseensä liittyen tai  hänellä voi olla tarve saada keskustella seksuaalisuuden ilmentymisestä. Nuori voi olla epätietoinen mitä seksuaalinen kanssakäyminen voi olla, miten ja milloin seksiä tulisi harrastaa, mikä on ”normaalia” tai ok. Kehonkuvaan liittyvät asiat saattavat askarruttaa, tai median tai aikuisviihteen luomat mielikuvat voivat aiheuttaa suorituspaineita, ahdistusta tai jopa riippuvuutta. Myös sukupuolisuuteen ja seksuaali-identiteettiin liittyviä mietteitä voi olla tarpeen käsitellä seksuaaliterapiassa.Seksuaalisuudesta ikääntyessä

Seksuaalisuuden muutokset ikääntymisen myötä voivat aiheuttaa myös ongelmia, niin yksilölle kuin ihmissuhteessa. Esimerkiksi vaihdevuosina hormonaalisten muutosten vaikutukset saattavat vaikeuttaa seksielämää. Ikäihmisillä on suuri eroja seksuaalisessa halukkuudessa, mikä voi johtaa vaikeuksiin parisuhteessa.

Erilaiset sairaudet, leikkaukset tai lääkitykset voivat aiheuttaa ongelmia seksuaaliseen toiminta- ja suorituskykyyn. Voi olla, että huoli toisen ihmisen voinnista tai jaksamisesta aiheuttaa murheita, jotka heijastavat parisuhteeseen. Joskus toinen tuntee painetta toisen tyydyttämisestä ja parisuhde kriisiytyy.


Lupa Puhua seksuaalioikeuksista

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet suojelevat jokaisen seksuaaliterveyttä sekä oikeutta toteuttaa ja ilmaista seksuaalisuuttaan kunnioituksella toista kohtaan.

Lue lisää seksuaalioikeuksista

Lupa Puhua seksuaalisuudesta

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on meissä kaikissa oleva ominaisuus, joka kulkee meidän mukanamme syntymästä asti, häviämättä koskaan.

Lue lisää seksuaalisuudesta

Lupa Puhua seksuaalineuvonnasta

Seksuaaliterapia

Seksuaaliongelmien taustalla voi olla yksilöön liittyviä erityisiä toiminnallisia häiriöitä, tai parisuhteen dynamiikkaan liittyviä asioita.

Lue lisää seksuaaliterapiasta