SEKSUAALIOIKEUDET

Lupa puhua seksuaalioikeuksista

Mitä ovat  seksuaalioikeudet?

Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö WAS (World Association for Sexual health) on julistanut jokaiselle ihmisille kuuluvat seksuaalioikeudet, jotka ovat osa ihmisoikeuksiamme.

Seksuaalioikeudet suojelevat jokaisen seksuaaliterveyttä sekä oikeutta toteuttaa ja ilmaista seksuaalisuuttaan asianmukaisella kunnioituksella toisten oikeuksia kohtaan.

Seksuaalioikeudet ovat
seksuaalisuutta koskevia ihmisoikeuksia:

(Klikkaamalla otsikkoa voit lukea lisää aiheesta)

1. Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen

2. Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen

3. Oikeus itsemääräämiseen ja keholliseen koskemattomuuteen

4. Oikeus vapauteen kidutuksesta ja julmasta, epäinhimillisestä tai alentavasta kohtelusta tai rangaistuksesta

5. Oikeus vapauteen kaikista väkivallan ja pakottamisen muodoista

6. Oikeus yksityisyyteen

7. Oikeus parhaimpaan saavutettavissa olevaan terveydentilaan sisältäen seksuaaliterveyden

8. Oikeus nauttia tieteellisen edistyksen ja sen soveltamisen eduista

9. Oikeus tietoon

10. Oikeus saada opetusta ja kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta

11. Oikeus solmia, muodostaa ja purkaa avioliitto tai vastaavanlaisia ihmissuhteita

12. Oikeus päättää lasten hankinnasta, lapsiluvusta ja lasten ajoituksesta, sekä saada tietoa ja keinoja perhesuunnitteluun

13. Oikeus ajatuksen, mielipiteen ja ilmaisun vapauteen

14. Oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen

15. Oikeus osallistua julkiseen ja poliittiseen toimintaan

16. Oikeus hakea oikeutta, oikaisua ja hyvitystä

Lupa Puhua seksuaalisuudesta

Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on meissä kaikissa oleva ominaisuus, joka kulkee meidän mukanamme syntymästä asti, häviämättä koskaan.

Lue lisää seksuaalisuudesta

Lupa Puhua seksuaalineuvontaa

Seksuaalineuvonta

Seksuaaliongelmien taustalla voi olla yksilöön liityviä erityisiä toiminnallisia häiriöitä, tai parisuhteen dynamiikkaan liittyviä asioita.

Lue lisää seksuaalineuvonnasta

Lupa Puhua seksuaalioikeuksista

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet suojelevat jokaisen seksuaaliterveyttä sekä oikeutta toteuttaa ja ilmaista seksuaalisuuttaan kunnioituksella toista kohtaan.

Lue lisää seksuaalioikeuksista